Om Reisepol

Reisepol er et forskningsprosjekt knyttet til hvordan den norske reiselivsbransjen kan styrke sin konkurranseposisjon i et globalt marked mot år 2022 (WP1), og hvordan denne fremtidige posisjonen kan støttes av nye modeller for organisering av verdikjeder og kompetanse (WP2), åpen innovasjon for å utvikle nye tjenester og nye lønnsomme volumkonsepter (WP3), digital co-creation of reisepakker (WP4), og modeller for effektivt internasjonalt salg og markedsføring (WP5).

Reisepol

Høyskolen i Sør-Øst Norge (HSN)

Postboks 235

3603 Kongsberg

 

Prosjektleder:

Professor Kåre Sandvik v/HSN

Mobil: +47 917 11 535